Gymnázium Brno, Křenová

Gymnázium Brno, Křenová je renomované brněnské gymnázium, jehož vedení se rozhodlo radikálně změnit komunikaci školy a to hlavně směrem k uchazečům o studium. Škola jsou lidé, kteří denno denně vytváří její atmosféru, navazují nová přátelství, učí se nové věci, dospívají. Pedagogové a vedení školy jsou otevření změnám, nebojí se jít vlastním směrem a především chtějí, aby se studenti do školy vraceli s chutí.

Navrhla jsem logo a nový vizuální koncept, který odráží progresivní přístup ke vzdělávání, otevřenost, hravost a zdravé sebevědomí školy. Logo symbolizují dva obličeje - kariatidy, které na školu po celou dobu její existence dohlíží ze vstupního portálu, dochovaného ještě z dob, kdy budova patřila cukrovaru. Nyní se nachází ve dvoře školy jako připomínka, její více než stoleté historie. Tento jednoduchý grafický prvek slouží jako maskot "Křen", kterého můžeme vidět v nejrůznějších situacích.

Webovou prezentaci jsme vytvořili ve spolupráci s Janem Králem a Romanem Pospěchem. Web cílí zejména na budoucí studenty školy a jejich rodiče. Je navržen dle pravidel přístupnosti a srozumitelné informace tam najdou jak media, tak i pedagogové či stávající studenti školy.